Stowarzyszenie istnieje w Polsce od 1999 r. Zrzesza tych, którzy ukończyli studia w Wielkiej Brytanii, lub których praca stwarza stały kontakt z instytucjami brytyjskimi. Organizacja współpracuje m.in. z Ambasadą Brytyjską, British Council, King's Foundation i Szkołą Nauk Społecznych IFiS PAN. Celem BAS jest wykorzystanie wiedzy i kontaktów nawiązanych podczas studiów dla skutecznego przenoszenia na grunt polski wzorców rozwiniętej demokracji rynkowej, jaką jest Wielka Brytania, a jednocześnie kształtowanie pozytywnego obrazu Polski w tamtym kraju.

Jednym z najważniejszych zadań, jakie postawiło sobie BAS jest prowadzenie Programu Stypendialnego umożliwiającego edukację zdolnej młodzieży polskiej, pochodzącej z niezamożnych środowisk, a marzącej o nauce za granicą. Daje on możliwość dwuletniej nauki w szkole średniej z internatem w Wielkiej Brytanii, finansowanej w całości przez same szkoły. Motywację dla rozwijania programu stypendialnego stanowi fakt, iż jest to wyjątkowo efektywna metoda promocji Polski w środowiskach opiniotwórczych, jakimi są brytyjskie szkoły z internatem. BAS stworzył ponadto program Debat Oksfordzkich, Book Club, cykl comiesięcznych spotkań Open Meeting oraz uczestniczy w targach Education UK.

Karol Lasocki

Grzegorz Nawrocki