27 czerwca br. w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia, podczas którego wybrano nowych członków zarządu oraz omówiono kluczowe inicjatywy, w które zaangażowana jest organizacja.
Prezesem zarządu Stowarzyszenia Praktyków Restrukturyzacji (SPR) została Anna Maria Pukszto, partner kancelarii Dentons. Do zarządu SPR zostali wybrani Henryk Ciesielski, dyrektor w grupie wycen oraz doradztwa transakcyjnego i restrukturyzacyjnego American Appraisal w regionie CEE oraz dyrektor zarządzający firmy w Polsce, Thomas Kolaja dyrektor praktyki restrukturyzacyjnej w Niemczech oraz CEE firmy doradczej Alvarez & Marsal, Anna Garwolińska, założycielka i partner zarządzający firmy doradczej Glaubicz Garwolińska Consultants, Łukasz Misiewicz, Dyrektor Biura Restrukturyzacji PKO Banku Polskiego, Michał Barłowski, starszy wspólnik kancelarii Wardyński i Wspólnicy, Kazimierz Jeleński, partner kancelarii Dubiński, Fabrycki, Jeleński i Wspólnicy, Lech Giliciński, partner kancelarii K&L Gates, oraz Maciej Roch Pietrzak, senior partner w kancelarii PMR.
Podczas zebrania podsumowano inicjatywy, w które jest zaangażowane SPR. Uczestnicy dyskutowali na temat współpracy z Zespołem Ministra Sprawiedliwości ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego. W ramach dialogu SPR przedstawiło szereg komentarzy do rekomendacji planowanych zmian w prawie. W tym celu SPR wysłało do Ministra Sprawiedliwości stanowisko dotyczące rekomendacji, w którym postuluje m.in. zwiększenie kompetencji wierzycieli w postępowaniach restrukturyzacyjnych i postępowaniu upadłościowym oraz konieczność doprecyzowania przepisów określających postawy wszczęcia postępowań upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych.
Drugą omawianą kwestią był udział w dyskusji dotyczącej projektu „Polityka Nowej Szansy” przygotowanego przez Ministerstwo Gospodarki. „Polityka Nowej Szansy” to pierwszy dokument, który w kompleksowy sposób opisuje problematykę zarządzania przedsiębiorstwem w sytuacji kryzysowej. Stowarzyszenie Praktyków Restrukturyzacji przygotowało komentarz do projektu dokumentu, w którym zwraca uwagę na potrzebę wsparcia przedsiębiorstw w zakresie analiz restrukturyzacyjnych, opracowania planów restrukturyzacyjnych czy zarządzania zmianą oraz konieczność stworzenia procedury sanacyjnej i naprawczej w polskim prawie.
***
Stowarzyszenie Praktyków Restrukturyzacji powstało w odpowiedzi na potrzebę integracji środowiska praktyków w dziedzinie restrukturyzacji, w tym m.in. prawników zajmujących się prawem upadłościowym, doradców, inwestorów oraz przedstawicieli banków. Do głównych zamierzeń Stowarzyszenia należy przede wszystkim poprawa jakości i skuteczności procesów restrukturyzacji na polskim rynku. Stowarzyszenie