Jak pisze na podstawie nieoficjalnych informacji „Rzeczpospolita”, w resorcie sprawiedliwości rozważane są dwa kierunki zmian zasada rozpatrywania sędziowskich spraw dyscyplinarnych. Pierwszy ma polegać na przeniesieniu obu instancji dyscyplinarnych do Sądu Najwyższego. Drugi – na wprowadzeniu czynnika społecznego, czyli ławników, do orzekania w sprawach dyscyplinarnych. Pojawił się też pomysł, by ławnikami w sprawach dyscyplinarnych sędziów zostawali przedstawiciele innych zawodów prawniczych, np. adwokaci, notariusze, radcowie prawni.
Po zmianach ma się pojawić też nowa kara dyscyplinarna – finansowa. Minister chce obcinać sędziom pensje – od 5 do 15 proc. Kara ma trwać od sześciu miesięcy do dwóch lat. Sędzia sądu rejonowego może stracić miesięcznie 1,1 tys. zł, a apelacyjnego nawet 2 tys. zł.
Źródło: Rzeczpospolita>>

 

Minister zapowiada zmiany w sędziowskich dyscyplinarkach>>