Podczas pierwszego warsztatu z tego cyklu, który zaplanowany został a na 18 kwietnia, będzie także mowa o tymkKiedy zamawiający może odrzucić ofertę, ile wynosi nowy próg stosowania prawa zamówień publicznych, a także jakie są rodzaje procedur w zamówieniach publicznych oraz jakie są nowe zasady wyboru wykonawców w postępowaniu.
Jak informują organizatorzy, głównym celem projektu jest pogłębianie świadomości i tworzenie przyjaznego klimatu dla przedsiębiorców wokół zagadnień związanych z prawem, a także rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej ważnych zmian przepisów prawno-gospodarczych oraz podatkowych, a także przestrzeganie firm przed ich skutkami. Ma też pomagać przedsiębiorcom wszechstronnie i przekrojowo poruszać się w gąszczu niejasnych i często zmieniających się przepisów prawa.
Zgodnie z intencją organizatorów, w trakcie warsztatów  ich uczestnicy:
- zdobędą  lub zaktualizują wiedzę dotyczącą omawianego zagadnienia prawnego
- otrzymają komplet materiałów dotyczących omawianego zagadnienia prawnego
-  spotkają ludzi ze swojej społeczności oraz będą mogli wymienić doświadczenia
-  znajdą optymalne rozwiązania prawno-gospodarcze.
Warsztat odbędzie się 18 kwietnia 2014 r.  w godz. 9:00 – 15:00 w Centrum Przedsiębiorczości Smolna (ul. Smolna 4/Kruczkowskiego 5, Park Karola Beyera, 00-375 Warszawa)
Udział w wydarzeniu można potwierdzić:

https://www.facebook.com/Prawnicze.piatki.dla.Przedsiebiorcow>