Drugą nagrodę, za pracę pt. "Naruszenia praw więźniów w Rosji (2004-2009) otrzyma Anna Wuwer, absolwentka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (promotor: prof. Aleksy Awdiejew).
Dwoma trzecimi miejscami podzielili się: Karolina Borkowska, absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, za pracę pt.  "Prawo dziecka do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny" (promotor: dr hab. Maria Kolankiewicz) i Adam Wojciechowski, absolwent Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych  Uniwersytetu Jagiellońskiego, za pracę pt. "Prywatne firmy wojskowe a międzynarodowa ochrona praw człowieka – stan obecny i perspektywy" (promotor: prof. Bogusława Bednarczyk).
Konkurs zorganizowany został przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, a przewodniczącą komisji konkursowej była prof. Ewa Łętowska. Nagrody wręczone zostaną 26 maja br. podczas konferencji naukowej w Instytucie Nauk Prawnych PAN, na której prace zostaną zaprezentowane przez autorów i skomentowane przez ekspertów.