Jak przypomina "Rzeczpospolita", projekt związany jest z ustawą o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, która weszła w życie w kwietniu tego roku. Wprowadza ona system kompleksowego wsparcia ze strony państwa. Chodzi przede wszystkim o osoby, narażonych na zagrożenie życia lub zdrowia wynikające ze złożenia zeznań lub wyjaśnień obciążających sprawcę przestępstwa lub z samego faktu uczestnictwa w postępowaniu karnym.

Projekt rozporządzenia uszczegółowia zasady udzielania takiej pomocy bezpośrednio m.in. pokrzywdzonym i świadkom oraz udzielania dotacji organizacjom zajmującym się udzielaniem takiego wsparcia.
Poszerzony ma być katalog rodzajów pomocy, m.in. o możliwość skorzystania z usług tłumacza, finansowania lekarstw i materiałów opatrunkowych.
Możliwe będzie także dofinansowywanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Więcej>>>

Czytaj: Ustawa o szerszym dostępie do kompensaty dla pokrzywdzonych uchwalona>>>

Ewa Bieńkowska,Lidia Mazowiecka
Państwowa kompensata przysługująca ofiarom niektórych przestępstw>>>