Jednocześnie minister poinformował, że także w tym roku, Komitet Ministrów Rady Europy wydał rekordową jak dotychczas liczbę rezolucji końcowych, zamykających nadzór nad wykonaniem poszczególnych orzeczeń wydanych przeciwko Polsce.
Minister dodał również, że zdaje sobie sprawę, że wciąż wiele jest do zrobienia, niemniej jednak wysiłek - przede wszystkim Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych ds. Postępowań przed ETPCz, ale także Ministerstwa Sprawiedliwości w połączeniu z życzliwą współpracą z Radą Europy - przynosi wymierne efekty. - Pozostaje, zatem mieć nadzieję, a pozwolę sobie nawet na słowo „pewność”, że ta tendencja utrzyma się i po kolejnych 20-latach będziemy mogli z jeszcze większą satysfakcją mówić o polskich sukcesach w Strasburgu – zakończył.
Spotkanie odbyło się w poniedziałek 25 listopada w siedzibie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.
W trakcie wizyty minister sprawiedliwości wziął udział w otwarciu wystawy „20 lat Polski w ETPCz”. - Europa od kilkudziesięciu lat buduje swoją jedność w oparciu o demokrację, rządy prawa i prawa człowieka. W procesie tym Polska czynnie uczestniczy, czego szczególnym wyrazem było przyjęcie naszego kraju w poczet członków Rady Europy w roku 1991, a następnie przystąpienie Polski – dokładnie 20 lat temu - do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności – mówił minister.  Wystawa stanowi dar Polski, który przekazujemy Trybunałowi z radością i satysfakcją z powodu możności aktywnego uczestnictwa w budowaniu i kształtowaniu konwencyjnego systemu ochrony praw człowieka – mówił minister sprawiedliwości Marek Biernacki.
Ekspozycja prezentuje m.in. sylwetki osób, które uczestniczyły w procesie ratyfikacji Konwencji, prezesów Trybunału oraz polskich sędziów, a także kopie dokumentów i zdjęcia upamiętniające najistotniejsze wydarzenia ostatnich dwudziestu lat w zakresie stosowania Konwencji.