Komenda Główna Policji zrobi to na wniosek Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, która zwróciła się z apelem o wyjaśnienie przyczyn tych rozbieżności. Więcej>>>

Krzysztof Hołowczyc został zatrzymany za przekroczenie o 114 km na godzinę prędkości dozwolonej poza obszarem zabudowanym. Kierowca nie przyjął mandatu. Rozpatrujący wniosek o jego ukaranie Sąd Rejonowy w Mławie uznał go winnym popełnienia wykroczenia, jednak ustalił, że faktyczna prędkość jego samochodu w chwili popełnienia czynu była większa o 71 km na godzinę w stosunku do dozwolonej prędkości 90 km/h, nie zaś o 114 km/h, jak wynikało z ustaleń funkcjonariuszy policji.
Czytaj: rzysztof Hołowczyc ukarany za przekroczenie dozwolonej prędkości>>>

Komendant Główny Policji poinformował Fundację, że „zajęcie stanowiska w tej sprawie wymaga zapoznania się z opinią biegłego sądowego, w tym w szczególności z metodologią wyliczenia wskazanej przez niego Krzysztofa Hołowczyca prędkości” (…) - Natomiast, przypadek ten niewątpliwie wymaga wyjaśnienia i Policja dołoży wszelkich starań, aby w możliwie najkrótszym czasie wypracować i przekazać Państwu jednoznaczne stanowisko w tej sprawie – czytamy w odpowiedzi komendanta głównego Krzysztofa Gajewskiego. Więcej>>>
 

Ryszard A. Stefański
Wykroczenia drogowe. Komentarz>>>