Projekt ustawy, przygotowany wspólnie przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii i Stowarzyszenie Fizjoterapii Polskiej, trafił do MZ w marcu 2013 r.

Środowisko fizjoterapeutów od wielu lat przekonuje, że zawód ten nie jest w Polsce zawodem regulowanym. Działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług fizjoterapeutycznych może założyć każdy. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje w zakresie fizjoterapii są wymagane jedynie przy podpisywaniu kontraktu z NFZ. Jak wyjaśnił  prof. Zbigniew Śliwiński z PTF, wspólny projekt zawierał protokół rozbieżności, w którym zapisano różnice w niektórych kwestiach między PTF i SFP, aby rozstrzygnąć je w toku dalszych prac. Dodał, że chodziło o zakres uprawnień i kompetencji w zależności od stopnia wykształcenia techników fizjoterapeutów, fizjoterapeutów z tytułem licencjata, magistra, a także magistrów ze specjalizacją. "W ministerstwie zdrowia prace nad projektem stanęły" - mówił Śliwiński i dodał, że w związku z tym PSL złożyło w lipcu w Sejmie projekt przygotowany przez PTF.

Projekt ten określa m.in., kto będzie mógł posługiwać się tytułem fizjoterapeuty. Wprowadza także różne stopnie specjalizacji w zawodzie fizjoterapeuty oraz określa kompetencje osób wykonujących ten zawód. W projekcie przewidziano ponadto obligatoryjną przynależność do samorządu zawodowego oraz stworzenie rejestru fizjoterapeutów. Prof. Śliwiński wyjaśniał, że celem tego projektu jest m.in. utrudnienie dostępu do zawodu osobom, które nie mają do tego żadnych uprawnień, tak aby pacjenci byli bezpiecznie leczeni. "Problemem obecnie jest to, że ludzie bez przygotowania otwierają gabinety fizjoterapii i mogą wyrządzić krzywdę pacjentom, którzy się tam zgłaszają" - dodał.

Po tym jak posłowie PSL złożyli projekt, 25 lipca u Konsultanta Krajowego w dziedzinie Fizjoterapii dr. Zbigniewa Wrońskiego odbyło się spotkanie przedstawicieli SFP, PTF oraz Związku Zawodowego "Fizjoterapia", aby omówić różnice w projektach (złożonym przez PSL i wcześniejszym, który trafił do MZ). Podczas spotkania zarząd SFP zwrócił się z apelem o wycofanie projektu złożonego przez PSL; ostatecznie zdecydowano o powołaniu zespołów roboczych, które w najbliższych miesiącach zajmą się pracami nad wspólnym projektem.

Ponadto, w trakcie spotkania posłowie PO zadeklarowali, że "natychmiast po przerwie wakacyjnej" (około 25 sierpnia) zostanie przez klub PO złożony w Sejmie projekt ustawy o zawodzie fizjoterapeuty w wersji uzgodnionej wcześniej przez PTF i SFP - podano na stronie Stowarzyszenia Fizjoterapii Polskiej.

Prof. Śliwiński zaznaczył, że uregulowanie zawodu jest niezbędne, i to jak najszybciej. Przypomniał, że złożenie projektów ustaw do Laski Marszałkowskiej nie oznacza rozpoczęcia prac nad nimi i wyraził nadzieję, że marszałek Sejmu podejmie decyzję o włączeniu projektów do harmonogramu prac Sejmu. Obecnie w Polsce zawód fizjoterapeuty wykonuje ponad 50 tys. osób z różnymi kwalifikacjami.