Ministerstwo zamierza wprowadzto do Ordynacji podatkowej  przy okazji obszernej nowelizacji, do której opracowało już założenia.
Zgodnie z tą propozycją profesjonalni pełnomocnicy będą mieli obowiązek oprócz zwykłego adresu do doręczeń podawać także adres poczty elektronicznej i informować o zmianach tego adresu. Obowiązek ten ma zostać nawet uwzględniony we wzorach pełnomocnictwa ogólnego i szczególnego. Oprócz adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych jako profesjonalnych pełnomocników pisma będą wysyłane drogą elektroniczną także organom administracji publicznej.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna