Uczestnicy kongresu podejmą dyskusję o szansach, zagrożeniach a przede wszystkim optymalnych modelach współpracy pomiędzy prawnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi kancelariami. Szukać będą m.in. odpowiedzi na następujące pytania?

Prawnik firmowy czy zewnętrzna kancelaria ? Pozytywne i negatywne aspekty jednego i drugiego rozwiązania.

Czy można zorganizować departament prawny tak aby mógł samodzielnie obsłużyć całą działalność firmy?
Jakie są przyczyny i argumenty za zatrudnianiem kancelarii zewnętrznych?

  • konieczność koordynowania dużych transakcji wymagająca pracy zespołu?
  • brak kompetencji wewnętrznych, wykraczających poza sprawy typowe dla instytucji?
  • szukanie dodatkowych gwarancji bezpieczeństwa operacji?

Prawnik firmowy partnerem w podejmowaniu kluczowych decyzji biznesowych?

Badania dotyczące obsługi prawnej w firmach prowadzone w roku 2009 przez Wolters Kluwer Polska we współpracy z PBS DGA i Gazetą Prawną wskazują jednoznacznie trend w ramach którego coraz większa ilość spraw zlecana jest kancelariom zewnętrznym. Dlatego tak ważne jest stworzenie forum wymiany doświadczeń oraz spotkanie umożliwiające dyskusję o tym jak budować relacje między prawnikami wewnętrznymi i kancelariami prawniczymi, jak maksymalizować efektywność takiej współpracy.
W ramach kongresu zaprosimy Państwa również do udziału w sześciu warsztatach specjalistycznych prowadzonych przez przedstawicieli kancelarii: CMS Cameron McKenna, Drzewiecki, Tomaszek & Wspólnicy, PricewaterhouseCoopers Legal.
Do udziału w Kongresie zapraszamy dyrektorów i kierowników działów prawnych, radców prawnych oraz prawników, którzy w ramach prowadzonych działań prowadzą współpracę z kancelariami.

KONFERENCJA JEST BEZPŁATNA DLA KLIENTÓW WOLTERS KLUWER POLSKA
Dalsze informacje i rejestracja: www.lex.pl/kongres  

Partnerzy czy konkurenci? Budowanie relacji między prawnikami wewnętrznymi a kancelariami prawniczymi