Parlamentarzyści Zgromadzenia Parlamentarnego rozpatrzą wniosek o dyskusję na temat funkcjonowania instytucji demokratycznych w Polsce.
- Jest to sytuacja bez precedensu, bo dotychczas Polska była zawsze wzorcowym krajem dla państw, które demokrację wprowadzają i w oparciu o polskie standardy, polską reputację m.in. reformowane były ustroje państw naszego regionu. Dziś być może dołączymy do takich państw, jak państwa kaukaskie czy bałkańskie będące objęte monitorem tej komisji. Dlatego 25 stycznia będzie początkiem procedury, która będzie miała miejsce również w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy - powiedział w TVN24 poseł Andrzej Halicki.
Z ramienia Sejmu i Senatu w obradach wezmą udział: posłowie - Iwona Arent, Włodzimierz Bernacki (przewodniczący), Tomasz Cimoszewicz, Andrzej Halicki, Grzegorz Janik, Daniel Milewski, Killion Munyama, Jacek Osuch, Agnieszka Pomaska, Krzysztof Sitarski, Dominik Tarczyński, Krzysztof Truskolaski i Jacek Wilk oraz senatorowie - Margareta Budner, Grzegorz Czelej, Aleksander Pociej i Andrzej Wojtyła. Wchodzą oni w skład nowej polskiej delegacji liczącej w sumie 24 członków, która zostanie zatwierdzona przez całe Zgromadzenie podczas otwarcia sesji. Na posiedzeniu ZPRE wybierze też nowych sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Podczas sesji Zgromadzenie planuje zająć się m.in. problemem nielegalnej migracji do Europy przez Morze Śródziemne. Parlamentarzyści będą także dyskutować o zwiększeniu ochrony  działaczy na rzecz praw człowieka w krajach Rady Europy. Wśród planowanych tematów sesji jest też nasilenie przemocy w regionie Górskiego Karabachu i innych okupowanych terytoriów Azerbejdżanu. Zgromadzenie ma również omówić kwestię dostępu do edukacji dla wszystkich dzieci.
Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy jest jednym z dwóch organów statutowych Rady Europy. ZPRE składa się z delegatów parlamentów poszczególnych państw członkowskich Rady i zbiera się co kwartał w Strasburgu. Zgromadzenie może debatować i uchwalać zalecenia w sprawach dotyczących ważnych problemów i wyzwań współczesnego świata. Do kompetencji ZPRE należy również wybieranie sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Komisarza Praw Człowieka.

Dowiedz się więcej z książki
  Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór Orzeczeń 2012
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

 


 

Dowiedz się więcej z książki
Prawo o zgromadzeniach. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł