Dodatkowo zainteresowany lub jego pełnomocnik będzie miał możliwość sporządzania odpisów lub kopii dokumentów.  To uprawnienie będzie im przysługiwało także po zakończeniu postępowania  przygotowawczego.
(DzU z 25 października, poz 1247)