Konferencja ma zasięg ogólnopolski i poza osobami reprezentującymi organy centralne Adwokatury, swoje przybycie zadeklarowały delegacje ze wszystkich Izb Adwokackich, jak również prelegenci zajmujący się tematyką odpowiedzialności dyscyplinarnej zawodów prawniczych. Patronem konferencji jest Palestra Świętokrzyska, Wolters Kluwer Polska i serwis Prawo.pl.

Spotkanie rozpoczęło się w piątek. Konferencję otworzyli adw. Piotr Zięba, wiceprezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury i adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscypliny Adwokatury.

Poruszone podczas wydarzenia tematy dotyczą m.in.:

  • ujednolicenia dokumentacji bazowej prowadzonej w ramach postępowań przed Sądami Dyscyplinarnymi Izb Adwokackich i Rzecznikami Dyscyplinarnymi Izb Adwokackich,
  • problematyki praktycznego stosowania mediacji w postępowaniach dyscyplinarnych oraz jej specyfiki,
  • omówienia i analizy zmian w regulaminie wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach,
  • przeglądu orzecznictwa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury,
  • zakresu odpowiedzialności i przebiegu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do sędziów sądów powszechnych,
  • problematyki zasad rozliczania kosztów postępowania dyscyplinarnego,
  • roli pionu dyscyplinarnego Adwokatury w kształtowaniu standardów pomocy prawnej świadczonej przez adwokatów.