Deklarację co do wyboru wariantu sumy gwarancyjnej ubezpieczenia podstawowego (obowiązkowego) będzie można złożyć do dnia 31 marca 2012 roku (ze skutkiem od 01 stycznia 2012 roku).
Adwokaci, którzy nie złożą deklaracji w terminie zostaną automatycznie objęci ubezpieczeniem obowiązkowym na sumę taką jak obecnie, to znaczy 100 tys. euro. Ponadto wszyscy adwokaci ubezpieczeni na sumę 100 tys. euro lub wyższą będą objęci dodatkowym grupowym ubezpieczeniem OC na sumę 250 tys. euro na adwokata i łącznie 5 mln euro.
Każdy adwokat w ramach umowy zostanie też objęty specjalną usługą Asysty Prawnej zapewniającej aktywną pomoc prawną w przypadku postępowania szkodowego, dzięki czemu nie będzie on zmuszony do bezpośredniego angażowania się we własne postępowanie szkodowe. Więcej>>>
Każdy adwokat w ramach umowy zostanie też objęty specjalną usługą Asysty Prawnej zapewniającej aktywną pomoc prawną w przypadku postępowania szkodowego, dzięki czemu nie będzie on zmuszony do bezpośredniego angażowania się we własne postępowanie szkodowe. Więcej>>>