Minister sprawiedliwości zdecydował, że zdający będą rozwiązywać część pierwsza egzaminu 14 czerwca 2011 roku, część drugą 15 czerwca 2011 roku, część trzecią 16 czerwca 2011 roku, natomiast część  czwartą i piątą 17 czerwca 2011 roku.
Nowością jest to, że o dwie godziny więcej niż dotychczas otrzymają zdający egzamin na rozwiązanie zadań z zakresu prawa administracyjnego i gospodarczego.
Po raz pierwszy w historii osoby zdające egzamin będą mogły korzystać z własnego sprzętu komputerowego. Jest to efekt podpisania przez Ministra Sprawiedliwości rozporządzenia nowelizującego dotychczasowe rozporządzenie w sprawie egzaminu radcowskiego. Więcej>>>>