Jubileusz rozpocznie w czwartek 27 marca koncert na Zamku-Muzeum Lubelskim muzyki poważnej z udziałem solistów Opery Krakowskiej – Katarzyny Oleś-Blachy i Stanisława Kufluka oraz muzyków Marty Mołodyńskiej (fortepian) i Roberta Kabary (skrzypce). Kolejnego dnia w Muzeum Martyrologii „Pod zegarem” zostanie otwarta wystawa „Starta pamięć. Stanisław Kalinowski 1888-1954. Lublinianin ze Lwowa”. Wieczorem w archikatedrze lubelskiej sprawowana będzie msza św. w intencji Adwokatury Polskiej i Izby Adwokackiej w Lublinie, a następnie zaplanowano koncert organowy w wykonaniu prof. dr. hab. Andrzeja Białko.
Ostatniego dnia będzie miała miejsce konferencja poświęcona 95-leciu Izby Adwokackiej w Lublinie na Zamku-Muzeum Lubelskim z udziałem m.in. dziekana ORA Lublin adw. Stanisława Estreicha oraz sędziego Ferdynanda Rymarza.
W komitecie honorowym obchodów znaleźli się Wojciech Wilk wojewoda lubelski, abp Stanisław Budzik metropolita lubelski, adw. Andrzej Zwara prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Krzysztof Hetman marszałek Województwa Lubelskiego, Krzysztof Żuk prezydent Lublina, Ferdynand Rymarz sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, Zygmunt Nasalski dyrektor Muzeum Lubelskiego.
Jak przypomina lubelska ORA, samorząd adwokacki w Lublinie został powołany na mocy Statutu tymczasowego palestry Państwa Polskiego z 1918 roku. Pierwsze w historii Walne Zgromadzenie Lubelskiej Izby Adwokackiej Komisja Organizacyjna zwołała do Lublina na 29 marca 1919 r. Walne Zgromadzenie wybrało spośród siebie 10-osobową Radę Adwokacką. Pierwszym dziekanem został adw. Roman Zaremba.
Obecnie Izba Adwokacka w Lublinie liczy 590 adwokatów oraz 243 aplikantów adwokackich.