Chodzi o art. 955 par. 1, który obecnie stanowi, że obwieszczenie o licytacji dotyczącej nieruchomości komornik powinien ogłosić publicznie co najmniej dwa tygodnie przed jej terminem w budynku sądu, w którego okręgu nieruchomość jest położona, i w lokalu organu gminy, w której granicach leży nieruchomość, oraz w dzienniku poczytnym w danej miejscowości. Nowela zakłada natomiast, że ogłoszenie o publicznej licytacji nieruchomości zamieszczane będzie również na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna