W sytuacji gdy pomoc prawną z urzędu na zlecenie sądu świadczy radca prawny wykonujący zawód w spółce, podatnikiem podatku od towarów i usług zobowiązanym do wystawienia faktury VAT z tytułu wykonanej usługi jest spółka - stwierdził NSA.
W sprawie rozpatrywanej przez sąd radca prawny wykonywał swój zawód jedynie jako wspólnik w spółce osobowej (w kancelarii). Nie prowadził samodzielnej działalności gospodarczej. Mimo to fiskus uznał, że skoro radca świadczy również pomoc prawną jako pełnomocnik z urzędu, to z tytułu tej działalności jest podatnikiem VAT.
(I FSK 1312/10).

Źródło: Rzeczpospolita