Prezydent miasta ustalił właścicielom działki opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości ich nieruchomości. W sprawie powstał spór sprowadzający się do ustalenia, czy spełniona została przesłanka naliczenia tej opłaty.


Chodziło o to, czy doszło do "wybudowania" drogi, jak twierdziły organy administracji. Czy też – jak wskazywali właściciele działki - miała miejsce jedynie "przebudowa" ulicy, co nie uprawniało organu do naliczenia takiej opłaty. Więcej >>