Christian Schnell kieruje praktyką energii odnawialnej oraz "German desk". Doradza przy różnego rodzaju projektach i kwestiach korporacyjnych obejmujących project finance oraz project development, fuzje i przejęcia oraz fundusze inwestycyjne. Zasadnicza część jego praktyki koncentruje się wokół sektora energetycznego i infrastrukturalnego, obejmuje doradztwo na wczesnym etapie inwestycji, dotyczące rozwoju, finansowania, nabycia i zbycia.