Michał Chodkowski jest adwokatem i specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w prawie konsumenckim. Doradza przedsiębiorstwom w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, w tym optymalizacji zatrudnienia, przeprowadzania zwolnień grupowych oraz transferów zakładów pracy. Reprezentuje pracodawców w sporach z pracownikami przed sądami pracy. Zajmuje się również udzielaniem porad w zakresie doboru form zatrudnienia, w tym zatrudnienia członków zarządów spółek. Jego praktyka obejmuje również kompleksowe wsparcie w zakresie zatrudniania cudzoziemców. Jest członkiem Rady Dyrektorów Personalnych Konfederacji Lewiatan.
Doradza przedsiębiorcom z branży sprzedaży bezpośredniej w zakresie form prowadzenia działalności oraz podstaw współpracy z przedstawicielami i metod wynagradzania osób uczestniczących w systemach sprzedażowych. Zajmuje się w szczególności opracowywaniem wzorów umów zawieranych z konsumentami, sprzedawcami, agentami oraz innymi kategoriami uczestników systemów sprzedaży bezpośredniej. Opracowuje i opiniuje inne dokumenty wykorzystywane przez przedsiębiorców, w tym plany marketingowe i regulaminy sprzedaży.
Wśród jego klientów znajdują się polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa.
Michał Chodkowski współpracuje z kancelarią Łaszczuk i Wspólnicy od 2005 r. W roku 2010, po ukończeniu aplikacji, zdał egzamin adwokacki i został wpisany na listę adwokatów. Ukończył studia na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w roku 2006.
W 2015 roku został rekomendowany w dziedzinie prawa pracy i zatrudnienia w pierwszej edycji międzynarodowego wydawnictwa Expert Guides Rising Stars, przygotowanego przez Legal Media Group, jako jedyny polski prawnik rekomendowany w tej dziedzinie.


Adwokat i doradca podatkowy Aleksandra Faderewska-Waszkiewicz kieruje Praktyką Prawa Podatkowego. Zapewnia kompleksowe doradztwo w sprawach podatkowych, w tym w zakresie opodatkowania fuzji i przejęć, a także optymalizacji i restrukturyzacji podatkowej. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, w tym także w sprawach karno-skarbowych. Łącząc wiedzę i doświadczenie doradcy podatkowego i adwokata, zapewnia swoim klientom bieżące doradztwo podatkowo-prawne. Jej doświadczenie obejmuje również doradztwo w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, a także bieżące doradztwo w zakresie prawa handlowego, w tym również dotyczące tworzenia i przekształcania spółek. Zajmuje się podatkowymi aspektami transakcji nieruchomościowych. Jest członkiem Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.
Ma również duże doświadczenie w zakresie doradztwa firmom z branży sprzedaży bezpośredniej.
Aleksandra Faderewska-Waszkiewicz współpracę z kancelarią Łaszczuk i Wspólnicy rozpoczęła w 2005 r. W 2009 roku, po zdaniu egzaminu państwowego, została wpisana na listę doradców podatkowych. Po ukończeniu aplikacji zdała w 2011 roku egzamin adwokacki i została wpisana na listę adwokatów. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła również studia psychologiczne na Wydziale Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.
Jest autorką licznych artykułów dotyczących zagadnień prawa podatkowego.
***
Łaszczuk i Wspólnicy to niezależna polska kancelaria prawnicza, która świadczy usługi prawne na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorców od 1989 r., zapewniając im, dzięki wieloletniemu doświadczeniu i głębokiej wiedzy, efektywne, bezpieczne i praktyczne rozwiązania prawne. Kancelaria specjalizuje się w następujących dziedzinach: rozwiązywanie sporów, obrót nieruchomościami, własność intelektualna, nowe technologie, prawo podatkowe, prawo spółek i konkurencji, prawo europejskie.