Sejm poparł w czwartek 21 stycznia br. niektóre poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o służbie więziennej, która zmienia także ustawę o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz tzw. ustawę covidową z 2 marca. Nowe przepisy określają m.in. limit wydatków na ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby funkcjonariusza Służby Więziennej. W latach 2022-2031 nowy limit wydatków budżetu państwa na ten cel ma wynieść 96 923 tys. zł. W latach 2012-2021 wynosił on 75 930 tys. zł. Nowela pozwoli tez na kierowanie ich do pracy przy zwalczaniu epidemii.
- Chodzi tu głównie o ratowników medycznych
, który jest ok. 100 - mówił w Senacie Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości, 

 

Ponadto dyrektor generalny SW może określić w formie zarządzenia czasowe cele, strukturę organizacyjną i zadania podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności. W tym przypadku dotychczasowy statut podmiotu ulegnie zawieszeniu. Nowe regulacje ograniczają także konieczność wykonywania badań kontrolnych osób pozbawionych wolności przed ich zwolnieniem z zakładu karnego lub przetransportowaniem. Zapisy pozwalają także na to, by lekarz podmiotu leczniczego udzielał porady lekarskiej oraz zlecał wykonanie badania bez bezpośredniego kontaktu z pacjentem, a leki przygotowane przez personel medyczny były przekazywane więźniom przez funkcjonariusza Służby Więziennej w sposób uniemożliwiający niewłaściwe wydanie.