Okazuje się, że RPO otrzyma dodatkowe 4,8 mln zł i przeznaczy je na powołanie rzecznika d.s. żołnierzy i służb mundurowych.
Kolejne koszty wynikają z powierzenia RPO zadań związanych z monitorowaniem wrdażania Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Konwencja ta została podpisana i ratyfikowana przez prezydenta 6 września. - Podwyżka budżetu wynika zatem z decyzji i postanowień organów państwa, a nie inicjatywy własnej rzecznika – dodaje Czerniawski.
 

Źródło: RPO