Nowe podatki w budżecie unijnym na lata 2014-2020

W środę deputowani PE będą głosować nad projektem uchwały w sprawie budżetu unijnego na lata 2014-2020. Wprowadzenie podatku od transakcji finansowych oraz nowego VAT-u to główne założenia reformy systemu dochodów własnych UE.

Parlamentarny projekt rezolucji zakłada, że PE nie wyrazi swojej zgody na obecny plan siedmioletniego budżetu, jeśli nie dojdzie do politycznej zgody na reformę systemu dochodów własnych UE.

Deputowani domagają się wprowadzenia nowych świadczeń fiskalnych - podatku od transakcji finansowych i wspólnego systemu podatku VAT. Nowe podatki oraz zniesienie istniejących rabatów (np. niższej składki Wielkiej Brytanii do UE) zmniejszyłoby składki poszczególnych państw z 75 do 40 proc. unijnego budżetu.

Takie zmiany, zdaniem PE, złagodziłyby dyskusje między państwami będącymi płatnikami netto i beneficjentami netto, gdyż od tej pory większa część budżetu byłaby finansowana ze wspólnych europejskich źródeł.

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP

Źródło: www.europarl.europa.eu, stan z dnia 12 czerwca 2012 r.

Data publikacji: 12 czerwca 2012 r.