Europejskie poświadczenie spadkowe to dokument, który ułatwi polskim obywatelom wykazywanie ich praw do spadku w innych państwach członkowskich UE. Wydawane na podobnych zasadach i według jednolitego wzoru europejskie poświadczenie spadkowe będzie skuteczne i wykonalne we wszystkich państwach członkowskich za wyjątkiem Wielkiej Brytanii, Irlandii i Danii. Uzyskać je będzie można w sądzie lub u notariusza.
Czytaj: Europejskie poświadczenie ułatwi uzyskanie spadku>>>

Stawkę taksy oparto na stawkach wpisu, które przewiduje nowela Kodeksu postępowania cywilnego, wprowadzająca nową instytucję. Spadkobierca, który zdecyduje się na załatwienie sprawy w sądzie, zapłaci 300 zł. Droższa taksa notarialna uwzględni natomiast koszt sporządzenia protokołu dziedziczenia (100 zł).

LEX dla Notariusza>>>