W wywiadzie dla "Dziennika Gazeta Prawna" szef Krajowej Rady Notarialnej Mariusz Białecki mówi, że porozumienie podpisane przez notariat z ministrem cyfryzacji pozwoli otrzymywać dokumenty obejmujące czynności notarialne w formie elektronicznej.
- Porozumienie stwarza podstawy do budowy systemu teleinformatycznego, który nie będzie prowadził do dematerializacji aktu notarialnego, ale pozwoli naszym klientom otrzymywać dokumenty obejmujące czynności notarialne w formie elektronicznej. Rejenci zyskają uprawnienie do wydawania elektronicznych wypisów aktów notarialnych, elektronicznych poświadczeń, ale też papierowych poświadczeń dokumentów elektronicznych. Służyć ma temu elektroniczne ogólnopolskie repozytorium aktów notarialnych - mówi szef samorządu notarialnego. Więcej>>>