Skarga konstytucyjna omówiona zostanie przez sędziego TK Marka Zubika.
Arnfinn Bårdsen, sędzia SN Norwegii wygłosi wykład: „Sąd Najwyższy Norwegii a ochrona praw człowieka”.
Jutro, we wtorek seminarium poprowadzi Mirosław Granat, który przedstawi przepisy polskiej Konstytucji (stosowanie i działanie), zaś Andrzej Wróbel, sędzia TK omówi wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na działalność Trybunału Konstytucyjnego. Ze strony norweskiej Jens Edvin A. Skoghøy, sędzia SN Norwegii przedstawi temat "Europejska Konwencja Praw Człowieka: problem, wyzwania i rozwój prawa norweskiego".