Oświadczenie MF w tej sprawie wydane zostało po artykule „ZAP zamiast NIP, czyli zwycięstwo biurokracji” opublikowanym wczoraj w Dzienniku Gazeta Prawna. Można w nim było przeczytać, że mimo likwidacji Numeru Identyfikacji Podatkowej, biurokracji nie ubędzie, ponieważ pojawi się konieczność dokonywania aktualizacji danych ewidencyjnych na formularzu ZAP-3.
Formularz ten będzie miał zastosowanie, jeżeli podatnik będzie chciał dokonać aktualizacji adresu miejsca zamieszkania w trakcie roku podatkowego, pomimo braku obowiązku do złożenia deklaracji lub innego dokumentu. Wzór ZAP-3 określony zostanie rozporządzeniem ministra finansów.
MS podkreśla, że w sytuacji gdy adres miejsca zamieszkania podatnika będzie taki sam, jak adres miejsca zameldowania, który znajduje się w rejestrze PESEL, podatnicy nie będą musieli zgłaszać tego  adresu urzędowi skarbowemu.
Na projektowanym formularzu ZAP będzie można również zgłosić numer rachunku bankowego, jeżeli np. podatnik będzie chciał uzyskać zwrot nadpłaty podatku na rachunek bankowy, a nie za pośrednictwem przekazu pocztowego.
Ministerstwo Finansów zapowiada, że formularz ten zostanie znacznie uproszczony w stosunku do obecnego wzoru NIP-3, poprzez ograniczenie zakresu danych koniecznych do uzupełnienia przez podatnika do niezbędnego minimum identyfikacyjnego.