NIK jako audytor zewnętrzny Rady Europy przez 5 kolejnych lat, począwszy od 2014 r., oceniać będzie prawidłowość wydatków Organizacji.
Jak informuje NIK, audyt przeprowadzany będzie w zakresie: wiarygodności i rzetelności sprawozdań finansowych, rzetelności prowadzenia rachunków i ich zgodności z przyjętymi regulacjami, wiarygodności przeprowadzonych kontroli wewnętrznych oraz w innych aspektach np. oszczędności, wydajności, skuteczności procedur finansowych.
- Wybór Najwyższej Izby Kontroli, dokonany po raz pierwszy w czasie 22 lat członkostwa Polski w Radzie Europy, świadczy o uznaniu dla kompetencji i doświadczenia Izby oraz o silnej pozycji RP w Organizacji - czytamy w oświadczeniu NIK.
W 2012 r. Najwyższa Izba Kontroli została również wybrana na audytora zewnętrznego CERN - Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych.