Egzaminy przeprowadzone były dniach 20-23 marca 2018 r.  Na dzień 24 kwietnia 2018 r. znane były wyniki z 24 spośród 35 komisji przeprowadzających egzamin adwokacki i z 21 spośród 40 komisji przeprowadzających egzamin radcowski.

Jak podaje MS, dotychczasowe wyniki wskazują, że na egzaminie adwokackim najtrudniejsze okazało się zadanie z zakresu prawa cywilnego (102 oceny niedostateczne), a następnie z prawa gospodarczego (84 oceny niedostateczne) i prawa karnego (78 ocen niedostatecznych). Najmniej trudności sprawiło zdającym rozwiązanie zadań z zakresu prawa administracyjnego (32 oceny niedostateczne) i z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki (16 ocen niedostatecznych).

Na egzaminie radcowskim najwięcej ocen niedostatecznych wystawiono z zadania z zakresu prawa gospodarczego (169) i z prawa cywilnego (115). Z prawa karnego wystawiono 61 ocen niedostatecznych, z prawa administracyjnego - 43 oceny niedostateczne, a z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki - 38 ocen niedostatecznych.
     
Ogłoszenie wyników egzaminów przez pozostałe komisje egzaminacyjne spodziewane jest w okresie do pierwszej dekady maja 2018 r.


 
Pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego uzyskało:

    KE w Białymstoku - 80 spośród 85 zdających, tj. około 94%,
    KE w Gdańsku - 43 spośród 53 zdających, tj. około 81%,
    KE nr 2 w Gdańsku - 44 spośród 54 zdających, tj. około 81%,
    KE w Kielcach - 52 spośród 58 zdających, tj. około 90%,
    KE w Lublinie - 68 spośród 70 zdających, tj. około 97%,
    KE w Poznaniu - 61 spośród 75 zdających, tj. około 81%,
    KE w Rzeszowie - 51 spośród 57 zdających, tj. około 89%,
    KE nr 2 w Rzeszowie - 50 spośród 57 zdających, tj. około 88%,
    KE w Szczecinie - 47 spośród 57 zdających, tj. około 82%,
    KE w Warszawie - 48 spośród 57 zdających, tj. około 84%,
    KE nr 2 w Warszawie - 42 spośród 59 zdających, tj. około 71%,
    KE nr 3 w Warszawie - 36 spośród 58 zdających, tj. około 62%,
    KE nr 4 w Warszawie - 50 spośród 59 zdających, tj. około 85%,
    KE nr 5 w Warszawie - 51 spośród 59 zdających, tj. około 86%,
    KE nr 6 w Warszawie - 45 spośród 56 zdających, tj. około 80%,
    KE nr 7 w Warszawie - 49 spośród 59 zdających, tj. około 83%,
    KE nr 8 w Warszawie - 43 spośród 57 zdających, tj. około 75%,
    KE nr 9 w Warszawie - 50 spośród 60 zdających, tj. około 83%,
    KE nr 10 w Warszawie - 51 spośród 58 zdających, tj. około 88%
    KE nr 11 w Warszawie - 52 spośród 60 zdających, tj. około 87%,
    KE nr 12 w Warszawie - 57 spośród 58 zdających, tj. około 98%,
    KE nr 13 w Warszawie - 40 spośród 54 zdających, tj. około 74%,
    KE nr 14 w Warszawie - 56 spośród 59 zdających, tj. około 95%,
    KE nr 2 we Wrocławiu - 50 spośród 63 zdających, tj. około 80%.


Pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego uzyskało:

    KE w Białymstoku - 45 spośród 57 zdających, tj. około 79%,
    KE w Bydgoszczy - 49 spośród 51 zdających, tj. około 96%,
    KE w Gdańsku - 55 spośród 81 zdających, tj. około 68%,
    KE nr 2 w Gdańsku - 59 spośród 80 zdających, tj. około 74%,
    KE w Kielcach - 61 spośród 75 zdających, tj. około 81%,
    KE w Koszalinie - 26 spośród 35 zdających, tj. około 74%,
    KE w Lublinie - 61 spośród 65 zdających, tj. około 94%,
    KE nr 2 w Lublinie - 61 spośród 65 zdających, tj. około 94%,
    KE w Łodzi - 55 spośród 73 zdających, tj. 75%,
    KE nr 2 w Łodzi - 56 spośród 75 zdających, tj. około 75%,
    KE w Opolu - 68 spośród 77 zdających, tj. około 88%,
    KE w Rzeszowie - 39 spośród 56 zdających, tj. około 70%,
    KE nr 2 w Rzeszowie - 33 spośród 56 zdających, tj. około 59%,
    KE w Szczecinie - 45 spośród 69 zdających, tj. około 65%,
    KE nr 2 w Warszawie - 45 spośród 63 zdających, tj. około 71%,
    KE nr 4 w Warszawie - 55 spośród 62 zdających, tj. około 89%,
    KE nr 9 w Warszawie - 49 spośród 61 zdających, tj. około 80%,
    KE nr 10 w Warszawie - 48 spośród 61 zdających, tj. około 79%,
    KE we Wrocławiu - 52 spośród 71 zdających, tj. około 73%,
    KE nr 3 we Wrocławiu - 51 spośród 74 zdających, tj. około 69%,
    KE w Zielonej Górze - 33 spośród 47 zdających, tj. około 79%.