Badanie jest częścią przedstawionej przez Komisję Europejską unijnej tablicy wyników wymiaru sprawiedliwości 2020, która umożliwia porównanie efektywności, jakości i niezależności systemów wymiaru sprawiedliwości wszystkich państw członkowskich UE. Wyniki badania wskazują, że w niektórych krajach unijnych obywatele postrzegają niezależność sądów jako coraz mniejszą. W 2016 roku było to 52 proc., natomiast w 2020 roku - 56 proc. W tym samym czasie z 36 do 33 proc. zmniejszył się też odsetek tych, którzy uważają, że sądownictwo nie jest niezależne.

Czytaj: Projekt budżetu UE wiąże fundusze z praworządnością>>


Polska znajduje się pod tym względem na czwartym miejscu od końca w UE. Niezależność sądownictwa nad Wisłą pozytywnie ocenia 34 proc. badanych w tym roku. Negatywnie zaś 55 proc. Gorsze zdanie o swoim wymiarze sprawiedliwości niż Polacy mają tylko mieszkańcy Włoch, Słowacji i Chorwacji.

W ciągu roku oceny w tym zakresie znacząco pogorszyły się. Od poprzedniego badania w Polsce o 12 punktów procentowych zwiększył się odsetek tych, którzy uważają, że niezależności wymiaru sprawiedliwości "bardzo mocno" szkodzi presja lub ingerencja ze strony rządu lub polityków. Uważa tak 59 proc. badanych. Średnio w UE takiego zdania jest 47 proc. ankietowanych i nastąpił w tym zakresie spadek o 1 punkt procentowy.