Nie ma jednak pewności, czy opublikowane przez NFZ dane oznaczają liczbę wykonanych legalnie aborcji. Rząd jest zobowiązany do corocznego przedstawiania w Sejmie sprawozdania z wykonania ustawy; zestawienie przygotowuje resort zdrowia. Ostatnie dane dotyczą roku 2011 roku, kiedy to przeprowadzono 669 aborcji i w 2012 roku - 752 zabiegów legalnego przerwania ciąży. Sprawozdanie za 2013 rok nie zostało upublicznione. Więcej>>>