O wprowadzeniu takiego projektu poinformowała we wtorek członek Rady NFZ Małgorzata Gałązka-Sobotka podczas konferencji "Finanse 2012 - Analiza sytuacji w ochronie zdrowia".
Podkreśliła, że karta miałaby zostać wprowadzona od 2014 r. Jak wyjaśniła, system obejmie ok. 200 tys. lekarzy. Dystrybucja kart ma nastąpić do końca 2013 r., aby system mógł zacząć działać od 2014 r. "Szczegółowe założenia do wprowadzenia takiego rozwiązania zostaną przygotowane w 2012 r." - dodała.
W ocenie Gałązki-Sobotki taki system będzie dodatkowym źródłem weryfikacji świadczeń zrealizowanych przez lekarzy, a także wypisywanych przez nich recept. "Dzięki karcie, w systemie będą ewidencjonowane wszystkie wizyty, które zrealizuje lekarz, oraz wszystkie świadczenia przez niego udzielone" - wyjaśniła.
Dodała, że to rozwiązanie nie wyklucza planowanego wprowadzenia elektronicznej karty ubezpieczenia zdrowotnego dla pacjentów. "Część rozwiązań informatycznych dla obu projektów pokrywa się, więc będą razem finansowane" - podkreśliła.
Gałązka-Sobotka mówiła też o założeniach finansowych NFZ na 2012 r. Poinformowała, że w porównaniu z 2011 r. przychody i koszty wzrosną o 7,4 proc. Przychody wzrosną przede wszystkim w związku ze zwiększonym wpływem składki zdrowotnej. NFZ planuje, że wzrost nakładów nastąpi m.in. na świadczenia Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (o 17 proc.) oraz programy profilaktyczne (22,5 proc.).
Poinformowała też, że w ramach audytu wewnętrznego NFZ chce skontrolować planowanie i zakup świadczeń medycznych, a także prawidłowości przeprowadzenia kontroli aptek i ordynacji lekarskich.
"Ostatnie dane w zakresie procedur kontroli aptek powodują, że trzeba się precyzyjnie przyjrzeć temu zjawisku, ponieważ widać, że brakuje ram, które obowiązywałyby na terenie całego kraju" - powiedziała. Dodała, że niektóre oddziały wojewódzkie NFZ w ogóle nie prowadzą takich kontroli.
Zapowiedziała, że do 31 marca NFZ opracuje procedury rozpatrywania odwołań przez właścicieli aptek od decyzji kontrolera NFZ w przypadku nałożenia kar za niewłaściwie zrealizowaną receptę na leki refundowane. Możliwość odwołania wprowadziła przyjęta w styczniu nowelizacja ustawy refundacyjnej. (pap)