W 2012 roku cudzoziemcy uzyskali 313 zezwoleń na kupno ziemi. Łącznie nabyli 1031 ha nieruchomości. Osoby prawne uzyskały 115 zezwoleń, a osoby fizyczne198 na powierzchnię 910,91 ha nieruchomości – informuje minister spraw wewnętrznych.
Zezwolenia dotyczyły najczęściej nieruchomości położonych w województwach: dolnośląskim, wielkopolskim, małopolskim, lubuskim, pomorskim.
Wśród cudzoziemców, którym wydano zezwolenie (osób fizycznych i osób prawnych łącznie)
najczęściej reprezentowane było obywatelstwo i kapitał: niemiecki – 51 zezwoleń, ukraiński – także 51 zezwoleń, holenderski – 25 zezwoleń, amerykański – 17 zezwoleń, białoruski, także 17 zezwoleń. Biorąc pod uwagę liczbę wydanych zezwoleń podmioty niemieckie i ukraińskie należy uznać za zdecydowanie dominujące. Na 313 z ogólnej liczby zezwoleń udzielonych osobom fizycznym i prawnym na nabycie nieruchomości gruntowych w roku 2012 r. 32 procent otrzymały podmioty niemieckie  i ukraińskie. Natomiast Holendrzy wykupywali najwięcej ziemi bo 29 procent powierzchni wszystkich nieruchomości, w sprawie których wydano zezwolenie.
Spoza Unii najaktywniejsi byli Amerykanie – zakupili w ubiegłym roku 115,959 ha.
Cudzoziemców interesują przede wszystkim grunty rolne i leśne (99 proc. wszystkich zezwoleń). Nabywanie tego typu ziemi przez cudzoziemców w porównaniu z 2011 r. wzrosło tylko o 21 ha.

Warto zaznaczyć, że w 2012 roku cudzoziemcy otrzymali 80 zezwoleń Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie lokali użytkowych oraz samodzielnych lokali mieszkalnych (położonych w strefie nadgranicznej) o łącznej powierzchni 4890 m kwadratowych. Obowiązek uzyskania zezwolenia na nabycie lokali nie dotyczy osób fizycznych i osób prawnych będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo Konfederacji Szwajcarskiej.
Najwięcej lokali (mieszkalnych i użytkowych) cudzoziemcy nabyli na terenie województw: mazowieckiego, łódzkiego, pomorskiego, dolnośląskiego, zachodniopomorskiego i małopolskiego. Najczęściej  cudzoziemcy kupowali mieszkania w Warszawie (1194 transakcji), Krakowie (380), Gdańsku (138), Poznaniu (103) i Łodzi (102).
Do Sejmu wpłynął właśnie coroczny raport ministra spraw wewnetrznych w tej sprawie. Warto przypomnieć, że zezwolenia na zakup nieruchomości przez cudzoziemców obowiązywać będą do 2016 roku.