Jak wynika z badań przeprowadzonych przez MONEY Magazine i serwis salary. com, najlepiej opłacane zawody to: chirurg, prawnik i szef sprzedaży. Przeciętne roczne zarobki wynoszą tu odpowiednio: 247.536, 153.923 i 139.900 dolarów. W badaniu poza poziomem płac w poszczególnych profesjach uwzględniono również szereg innych czynników, jak: poziom stresu, wymagane wykształcenie i dziesięcioletnie prognozy wzrostu zapotrzebowania na pracowników w danej dziedzinie. Na tej podstawie ustalony został ranking najlepszych zawodów. W takim zestawieniu wymienione zawody znajdują się poza trzecią dziesiątką, natomiast programista, wykładowca akademicki i doradca finansowy są wg Amerykanów profesjami, w których pracuje się najlepiej i są najbardziej perspektywiczne

(źródło: KW/DzB)