O nagrodzeniu prac zdecydowała komisja konkursowa w składzie: dr hab. Adam Brzozowski, prof. dr hab. Grzegorz Domański, mec. Anna Frankowska, dr Jacek Krauss, dr Marta Litwińska-Werner, prof. dr hab. Marek Safjan, dr Cezary Wiśniewski oraz Klaudiusz Kaleta (sekretarz konkursu).

Po dokonaniu oceny nadesłanych prac konkursowych i postanowiła przyznać:

Nagrodę specjalną im. Dariusza Zycha – stypendium ufundowane przez kancelarię Weil, Gotshal & Manges pokrywające koszty udziału w Kursie Prawa Amerykańskiego organizowanego przez Columbia University w Holandii oraz odpłatny, miesięczny staż w kancelarii Weil, Gotshal & Manges w Warszawie – otrzymała Magdalena Walczak za pracę pt.: „Spółka kapitałowa bez kapitału zakładowego w prawie polskim i niemieckim” napisaną pod kierunkiem naukowym dr. Bartosza Kucharskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego,

I nagrodę wysokości 5.500 zł brutto – w postaci bonów na zakup książek, czasopism i programów elektronicznych do zrealizowania w księgarni internetowej profinfo.pl oraz prenumeratę elektronicznej wersji miesięcznika e-PPH od 7/2016 do 6/2017 o wartości ok. 708 zł brutto – otrzymał  Piotr Podsiadło za pracę pt.: „Dopuszczalność i ograniczenia financial assistance w świetle prawa unijnego i kodeksu spółek handlowych” napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Mirosława Steca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego,

II nagrodę wysokości 4.000 zł brutto – w postaci bonów na zakup książek, czasopism i programów elektronicznych do zrealizowania w księgarni internetowej profinfo.pl oraz prenumeratę elektronicznej wersji miesięcznika e-PPH od 7/2016 do 6/2017 o wartości ok. 708 zł brutto – otrzymał Aleksander Panfil za pracę pt.: „Proxy voting as an instrument of corporate governance in American, European and Polish Law” napisaną pod kierunkiem naukowym dr. hab. Andrzeja Herbeta na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,

III nagrodę wysokości 2.000 zł brutto – w postaci bonów na zakup książek, czasopism i programów elektronicznych do zrealizowania w księgarni internetowej profinfo.pl oraz prenumeratę elektronicznej wersji miesięcznika e-PPH od 7/2016 do 6/2017 o wartości ok. 708 zł brutto – otrzymała Marta Tomczak za pracę pt.: „Odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu wobec wierzycieli spółki z o.o. w razie jej niewypłacalności w prawie polskim, francuskim i europejskim” napisaną pod kierunkiem naukowym dr. hab. Krzysztofa Oplustila na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wyróżnienia
Komisja postanowiła przyznać dodatkowo pięć wyróżnień.
Wyróżnienia w postaci prenumeraty elektronicznej wersji miesięcznika e-PPH od 7/2016 do nr 6/2017 o wartości ok. 708 zł brutto otrzymały następujące osoby:

Anna Chełkowska za pracę pt.: „Odpowiedzialność członków zarządu a business judgment rule – analiza prawnoporównawcza” napisaną pod kierunkiem naukowym dr. hab. Łukasza Gasińskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,

Zuzanna Falkowska za pracę pt.: „Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd i ryzyko skojarzenia jako przesłanka odpowiedzialności z tytułu naruszenia znaku towarowego” napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Urszuli Promińskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego,

Filip Tomasz Janeczko za pracę pt.: „Czynności powiernicze w obrocie gospodarczym” napisaną pod kierunkiem naukowym dr. hab. Aleksandra Kappesa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego,

Damian Dominik Ludwiniak za pracę pt.: „Know-how i możliwości jego wnoszenia aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością” napisaną pod kierunkiem naukowym dr. hab. Leopolda Moskwy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

Anna Maj za pracę pt.: „Zaskarżanie uchwał walnego zgromadzenia jako przejaw szantażu korporacyjnego – istota i sposoby obrony” napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Andrzeja Szumańskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Jagiellońskiego.

Uroczystość wręczenia nagród w tegorocznej edycji Konkursu „Przegląd Prawa Handlowego” odbyła się 2 lipca w Sali Katalogowej Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, podczas uroczystego zakończenia roku akademickiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.