Do udziału w XLVIII Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych zgłoszono i dopuszczono 19 prac habilitacyjnych oraz 21 prac doktorskich .
Prezydium Komitetu Nauk Prawnych PAN powołało Sąd Konkursowy w składzie: przewodniczący – prof. A. Wróbel; członkowie – prof. E. Bagińska, prof. P. Hofmański, prof. A. Jakubecki, prof. A. Jamróz, prof. L. Kubicki, prof. Z. Niewiadomski oraz prof. T. Wiśniewski – przedstawiciel Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska S.A.
Sąd Konkursowy postanowił przyznać:
Za rozprawy habilitacyjne:

pierwszą nagrodę:
dr. hab. PAWŁOWI GRZEGORCZYKOWI (UAM) za pracę pt. „Immunitet państwa w postępowaniu cywilnym”;
drugą nagrodę:
dr hab. NINIE PÓŁTORAK (UJ) za pracę pt. „Ochrona uprawnień wynikających z prawa Unii Europejskiej w postępowaniu krajowym”;
dwa wyróżnienia:
dr. hab. ANDRZEJOWI GULCZYŃSKIEMU (UAM) za pracę pt. „Nazwisko dziecka. Ewolucja ukazywania relacji rodzinnoprawnych”;
dr. hab. OKTAWIANOWI NAWROTOWI (UG) za pracę pt. „Ludzka biogeneza w standardach bioetycznych Rady Europy”;

Za rozprawy doktorskie:
pierwszą nagrodę:
dr. WITOLDOWI BORYSIAKOWI (UW) za pracę pt. „Dziedziczenie – konstrukcja prawna i ochrona”;
drugą nagrodę:
dr KATARZYNIE TOSZA (UJ) za pracę pt. „Efficiencies in EU Competition Law”;
dwa wyróżnienia:
dr. ADAMOWI DYRDZIE (UJ) za pracę pt. „Teza o konwencjonalizmie we współczesnym pozytywizmie prawniczym”;
dr. BARTOSZOWI TURNO (UAM) za pracę pt. „Program łagodzenia kar pieniężnych jako instrument zwalczania porozumień ograniczających konkurencję w polskim systemie prawa ochrony konkurencji”.

Ogłoszenie XLVIII Konkursu „Państwa i Prawa”  oraz ufundowanie tegorocznych nagród było możliwe dzięki wsparciu wydawcy "Państwa i Prawa" – Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska S.A.
Uroczyste wręczenie nagród Laureatom Konkursu odbędzie się dnia 24 VI 2013 r. w Pałacu Staszica w Warszawie.