Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych odbył się w sobotę 10 listopada br. i zakończył się bez dyskusji i bez decyzji w sprawie propozycji ośmiu izb okręgowych - nie przyjęto bowiem nawet porządku obrad.

Czytaj: Rozłam w samorządzie radcowskim? Nadzwyczajny Zjazd bez merytorycznych decyzji>>

Byli prezesi Krajowej Rady Radców prawnych - Jacek Żuławski Andrzej Kalwas Zenon Klatka Dariusz Sałajewski - przyjęli na spotkaniu w Katowicach (oraz korespondecyjnie Józef Zych) oświadczenie, w którym stwierdzają, że sposób przeprowadzenia Zjazdu nie świadczy też o prawniczym profesjonalizmie. - Niestety większość delegatów wpisała się w ten sposób w atmosferę obecnego życia politycznego. O tym trzeba pamiętać. Naszym zdaniem, Krajowa Rada Radców Prawnych powinna niezwłocznie podjąć uchwały inicjujące wśród radców prawnych ogólnośrodowiskową konsultację, co do zakresu zmian jakie powinny być dokonane w obowiązujących dziś regulacjach prawnych dotyczących zasad kształtowania i wyboru organów samorządu ,a także podejmowania przez nie uchwał - czytamy w oświadczeniu.  

Zdaniem jego autorów, Krajowa Rada powinna pilnie i wnikliwie rozważyć zwołanie z własnej inicjatywy Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych, który zwieńczyłby powyższe konsultacje i rozpatrzył przedłożone mu - w ich wyniku - projekty uchwał. Jak piszą, termin zwołania i odbycia tego Zjazdu powinien zapewnić wejście w życie podjętych uchwał najpóźniej z końcem 2019 r., to jest przed zwoływaniem przez rady okręgowych izb radców prawnych zebrań rejonowych, dokonujących wyborów delegatów na zgromadzenia okręgowych izb kolejnej kadencji. 
- Ważna rola, a także odpowiedzialność, za podjęcie i doprowadzenie do przeprowadzenia powyższej inicjatywy przypada Prezesowi Krajowej Rady Radców Prawnych - stwierdzają autorzy oświadczenia.