Jak informuje MSZ, doceniono prezentowanie przez profesora stanowiska Polski w negocjacjach międzynarodowych oraz na forum organizacji międzynarodowych, a także reprezentowanie naszego kraju w instytucjach międzynarodowych.
Odznakę wręczył wiceminister spraw zagranicznych Artur Nowak-Far przy okazji posiedzenia Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych 17 grudnia 2014 r.

Prof. dr. hab. Jerzy Kranz to specjalista w dziedzinie prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej. Brał udział w negocjacjach dotyczących między innymi Traktatu polsko-niemieckiego o potwierdzeniu istniejącej granicy, Traktatu polsko-niemieckiego o sąsiedztwie i przyjaznej współpracy oraz Konwencji dotyczącej koncyliacji i arbitrażu w ramach OBWE. Jako członek delegacji polskiej uczestniczył w konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie utworzenia Międzynarodowego Trybunału Karnego.
Prof. dr hab. Jerzy Kranz przewodniczył delegacji polskiej podczas rokowań wielostronnych dotyczących świadczeń niemieckich za pracę niewolniczą i przymusową - Bonn, Berlin, Waszyngton (1999 - lipiec 2000), jak również podczas negocjacji dotyczących świadczeń austriackich za pracę niewolniczą i przymusową - Wiedeń (maj-październik 2000 r.).