- Każdy może stać się ofiarą przemocy fizycznej, czy emocjonalnej. Jednak to dzieci są szczególnie wrażliwe na agresję, w tym przemoc domową lub szkolną, poniżanie i wyzwiska. O najmłodszych pamiętajmy nie tylko 1 czerwca. W trosce o dzieci i młodzież, narażone na przemocą domową przypominamy, jak można pomóc i ponawiamy nasz apel o aktywność na przejawy przemocy wobec najsłabszych. 4 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji - czytamy w oświadczeniu MSW.
Święto to przypada 4 czerwca; zostało ustanowione w 1982 roku na specjalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, poświęconej kwestii palestyńskiej.
MSW oraz Policja cały czas przypominają, gdzie można zgłosić się po pomoc, gdy staniemy się świadkiem bądź ofiarą przemocy domowej w rodzinie, czy osobą pokrzywdzoną ze strony rówieśników w szkole.

Przemoc domowa w statystykach policyjnych
W ciągu pierwszych czterech miesięcy tego roku policja ujawniła ponad 32 tys. ofiar przemocy domowej (w ubiegłym roku takich osób było ponad 35 tys.). W okresie styczeń-kwiecień 2015 r. założonych zostało ponad 24 tys. niebieskich kart, a w analogicznym okresie ubiegłego roku – takich formularzy było ok. 26 tys.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – kwestionariusze szacowania ryzyka
Od półtora roku policjanci podczas interwencji domowych korzystają z dodatkowych narzędzi, dzięki którym łatwiej identyfikują zagrożenia życia i zdrowia ofiar. Pomagają im w tym algorytmy i kwestionariusze szacowania ryzyka zagrożenia. Instrukcje, które otrzymali funkcjonariusze wyjaśniają, jak interpretować znaki świadczące o tym, że mają do czynienia z zagrożeniem wymagającym interwencji. Mają one także minimalizować dowolność w podejmowaniu decyzji przez funkcjonariuszy. Wdrożenie programu na terenie całego kraju było poprzedzone pilotażem w województwie lubuskim (trwał on przez cały wrzesień 2013 r.). Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w oparciu o algorytmy i kwestionariusze, działa na terenie całego kraju od stycznia 2014 r.
Program algorytmów i kwestionariuszy został opracowany przy współpracy z Policją, Fundacją Dzieci Niczyje oraz Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia „Niebieska Linia”.

  Anna. Gadomska-Radel
  Przesłuchanie dziecka jako ofiary i świadka przestępstwa w procesie karnym>>

Przemoc w rodzinie – sondaż MSW
MSW zleciło w grudniu ub. roku sondaż poświęcony przemocy w rodzinie, w tym dotyczący zgłaszania takich przypadków właściwym instytucjom. Wynika z niego, że 14% Polaków w ciągu ostatniego roku było świadkiem przemocy w rodzinie. Natomiast tylko dwie na pięć osób zdecydowało się ją zgłosić.
Uczestnicy sondażu najczęściej byli świadkami psychicznej i fizycznej formy przemocy w rodzinie, najrzadziej - przemocy o charakterze seksualnym. Świadkowie przemocy w rodzinie, którzy zdecydowali się ją zgłosić, najczęściej kontaktowali się w tej sprawie z policją (60 proc.). Jedna trzecia respondentów zadeklarowała też, że sprawę zgłosiła Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Pozostali ankietowani skorzystali z pomocy „Niebieskiej Linii” lub innego telefonu interwencyjnego/zaufania (7 proc.) oraz innej instytucji lub organizacji pozarządowej (20 proc.).

Gdzie zgłosić się po pomoc?
Przypadki przemocy w rodzinie można zgłaszać do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Pracownicy „Niebieskiej Linii” – pomagają pod numerem telefonu: 22 668 70 00. Czekają również na zgłoszenia pod adresem mailowym: poradnia@niebieskalinia.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Jeśli jesteś świadkiem przestępstwa, natychmiast zgłoś sprawę na Policję: 997 lub poinformuj służby dyżurujące pod numerem alarmowym 112. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

MSW przypomina, że zawiadomienie o przestępstwie ma obowiązek przyjąć każdy funkcjonariusz policji na posterunku, komisariacie czy w komendzie policji, sporządzając protokół przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie.