To ostatnie autopoprawki do projektu nowego prawa o aktach stanu cywilnego, które ma wejść w życie 1 stycznia 2015 r., a którego głównym celem jest wprowadzenie ewidencjonowania akt stanu cywilnego wyłącznie w systemie informatycznym.
Teraz, jeżeli wnioskodawca poda jako kandydata na małżonka osobę tej samej płci, polski USC nie może wydać zaświadczenia – w efekcie zainteresowany nie może zawrzeć za granicą małżeństwa. Kodeks rodzinny w art. 1 stanowi bowiem, że małżeństwo mogą zawrzeć mężczyzna i kobieta.
W nowym projekcie MSW zapowiada wprowadzenie zaświadczenia o stanie cywilnym zainteresowanego. W tym wypadku nie trzeba wskazywać przyszłego małżonka (partnera). Jednak jako powód ustanowienia nowego zaświadczenia nie wskazuje chęci ułatwienia sformalizowania związku osobom tej samej płci, ale np. fakt, że wymagają  go niektórzy zagraniczni pracodawcy.
Jednak urzędnicy MSW sugerują, że taki dokument będzie wystarczający do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.

Źródło: Rzeczpospolita

Czytaj także: USC nadal będą odmawiać wydawania zaświadczeń gejom>>>