Jak informuje resort sprawiedliwości, tematem dyskusji będą przedstawione w Koncepcji usprawnienia konsultacji publicznych rządowych projektów aktów normatywnych oraz oceny skutków regulacji propozycje dotyczące powołania Rady ds. Lepszych Regulacji i potencjalnej roli Najwyższej Izby Kontroli w kontroli OSR.
Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu lub informacją na temat prac prosimy o kontakt mailowy: piotr.trudnowski@ms.gov.pl

Ministerstwo Sprawiedliwości przypomina, że celem przygotowywanych  w tym resorcie propozycji jest bardziej efektywne wykorzystanie konsultacji publicznych w procesie legislacyjnym, podniesienie jakości oceny skutków regulacji rządowych projektów aktów prawnych oraz większa transparentność stanowienia prawa.
MS zachęca do zapoznania się z przedstawioną przez resort koncepcją reformy rządowego procesu legislacyjnego: tutaj>>>.