To już kolejna wizyta polskiego Ministra Sprawiedliwości w kraju członkowskim Unii Europejskiej zorganizowana w ramach przygotowań do polskiej Prezydencji.

- Nasze priorytety z zakresu prawa cywilnego to m.in. Europejskie Prawo Umów oraz projekt rozporządzenia w sprawie dziedziczenia. W zakresie prawa karnego chcemy położyć nacisk na m.in. pakiet dotyczący ochrony ofiar oraz prawo do pomocy adwokata – przypomniał Krzysztof Kwiatkowski.

Ministrowie wiele miejsca poświęcili także rozmowom o współpracy dwustronnej. Poruszyli m.in. temat głośnej jakiś czas temu w Polsce i Bułgarii sprawy dzieci państwa Vasilev.
Przypomnijmy, dzieci zostały zabrane bez wiedzy matki z Polski do Bułgarii przez ojca
w 2008r. W kwietniu 2008r. matka skierowała za pośrednictwem Ministerstwa Sprawiedliwości RP wniosek w trybie konwencji haskiej o nakazanie powrotu dzieci do Polski. W październiku 2008r. Sofijski Sąd Miejski prawomocnie nakazał niezwłoczny powrót dzieci do Polski. Ojciec nie zastosował się do decyzji sądu. Wówczas zostało wszczęte postępowanie o przymusowe wykonanie orzeczenia. W dramatycznych okolicznościach w maju 2009r. doszło do przekazania matce córki Nikoletty. Syn Paweł pozostał z ojcem w Bułgarii. Ojciec ukrywał miejsce pobytu chłopca. W sprawie zostały podjęte próby mediacji, jednak nie przyniosły one efektu. W sprawie wykonania nakazu powrotu dziecka podejmowane były interwencje u strony bułgarskiej m.in. w postaci osobistych telefonicznych rozmów Ministrów Sprawiedliwości obu krajów, rozmów w trakcie posiedzenia Grupy UE do spraw Mechanizmu Weryfikacji dla Bułgarii i Rumunii. Rzecznik Praw Obywatelskich interweniował u swojego bułgarskiego odpowiednika. Interweniował także Prezes Helsińskiej Fundacji Prawa Człowieka. Interwencje na szczeblu dyplomatycznym podjęło Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
W efekcie ścisłej współpracy pomiędzy Ministerstwami Sprawiedliwości, Ministerstwem Spraw Zagranicznych i bułgarską policją opracowany został plan przymusowego odebrania chłopca. 18 sierpnia 2009r. chłopiec został odebrany ojcu przez policję i natychmiast przekazany matce.

- Jak wiemy, dzieci państwa Vasilev przebywają aktualnie z matką w Polsce. Między rodzicami toczy się zaś sprawa o rozwód, która prowadzona jest przez Sąd Okręgowy w Warszawie – poinformował Minister Krzysztof Kwiatkowski. - Chciałbym zapewnić, że strona polska w żaden sposób nie ogranicza kontaktów ojca z dziećmi, które mogą odbywać się na mocy prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie z 4 lutego 2010 roku - dodał.

Bułgarska minister sprawiedliwości poprosiła Ministra Krzysztofa Kwiatkowskiego o wszelkie informacje i materiały dotyczące wdrożenia i funkcjonowania Systemu Dozoru Elektronicznego. W jej szczególnym zainteresowaniu w trakcie rozmowy znalazły się również polskie rozwiązania dotyczące walki z chuliganami stadionowymi: objęcie ich Systemem Dozoru Elektronicznego oraz rozprawa odmiejscowiona.