W odpowiedzi na interpelację posła Jana Warzechy, dotyczącą nieprawidłowości w działalności firm świadczących usługi w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych, wiceminister sprawiedliwości Grzegorz Wałejsko odpowiada, że wie o tych problemach.
Wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług w zakresie doradztwa i pomocy w dochodzeniu szeroko rozumianych roszczeń odszkodowawczych, na etapie przedsądowym, nie jest objęte szczegółową regulacją prawną. Osoby, które chciałyby świadczyć tego typu usługi, nie muszą posiadać koncesji lub zezwoleń. Nie muszą też spełniać żadnych wymagań w zakresie ich wykształcenia lub posiadanych kwalifikacji.
Aktualne działania systemowe Ministerstwa Sprawiedliwości zmierzają w kierunku deregulacji zarówno poszczególnych zawodów, jak i świadczenia usług.
Ministerstwo Sprawiedliwości nie prowadzi zatem żadnych prac dotyczących wprowadzenia szczególnych regulacji dotyczących świadczenia usług w zakresie doradztwa odszkodowawczego.

Jednakże nie oznacza to, że nie są prowadzone żadne działania zmierzające m.in. do wyeliminowania negatywnych praktyk na rynku usług  zakresie doradztwa i pomocy w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych - stwierdza Grzegorz Wałęjko.

   Należy zwrócić uwagę, że Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi prace nad nowymi regulacjami dotyczącymi pomocy prawnej udzielanej na etapie przedsądowym. Atrakcyjność kancelarii odszkodowawczych, zwłaszcza dla osób dysponujących ograniczonymi środkami finansowymi lub nieposiadających żadnych środków, polega na tym, że w momencie podpisania umowy poszkodowany nie musi angażować żadnych środków, nie uiszcza żadnej zaliczki ani opłaty, a dopiero po wyegzekwowaniu od firmy ubezpieczeniowej świadczenia odszkodowawczego przekazuje jego część kancelarii odszkodowawczej jako wynagrodzenie za świadczone przez nią usługi.

Źródło; Sejm RP

Więcej>>