Według resortu, który przygotował projekt noweli kodeksu cywilnego, skrócenie ogólnego terminu przedawnienia zdyscyplinuje strony do szybszego dochodzenia roszczeń. Usunie też w dużym stopniu problem z udowodnieniem roszczeń - bowiem, jak wskazują autorzy projektu, im dłuższy okres przedawnienia, tym większym staje się to wyzwaniem. Ułatwi to również życie osobom trzecim, kształtującym swoje stosunki prawne w oparciu o długotrwały stan faktyczny. Według projektowanych przepisów termin przedawnienia będzie upływał z końcem roku kalendarzowego.