Jak poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości, podstawą decyzji była "analiza szerokiego zakresu czynników wpływających na ocenę jakości pracy sądów powszechnych oraz przegląd ewidencji spraw i podstawowych wskaźników za pierwsze półrocze 2017 roku". Według resortu wykazała ona niezadawalającą efektywność Sądu Okręgowego w Łodzi i podlegającego mu Sądu Rejonowego Łódź Śródmieście a także Sądu Rejonowego w Toruniu.

Postępowania trwają za długo
Według MS z oceny tej wynika, że w łódzkim sądzie okręgowym postępowania w sprawach karnych trwają średnio najdłużej w kraju w porównaniu z pozostałymi sądami okręgowymi. Sąd ten zajmuje też 42. na 45 miejsc w rankingu średniego czasu trwania postępowań w sprawach niezałatwionych. - Z kolei Sąd Rejonowy Łódź Śródmieście zajmuje dalekie miejsca w rankingach czasu trwania spraw niezałatwionych cywilnych oraz cywilnych gospodarczych. W sądzie tym rosną także zaległości – sąd ma niezadawalający wskaźnik opanowania wpływu. W ogólnym rankingu wszystkich 318 sądów rejonowych w kraju Sąd Rejonowy Łódź Śródmieście zajmuje 300. pozycję - czytamy w komunikacie MS.

Według Ministerstwa podobna sytuacja jest w Sądzie Rejonowym w Toruniu, który zajął 49. miejsce w rankingu 53 sądów rejonowych w zakresie odsetka spraw gospodarczych cywilnych merytorycznie rozpoznanych. - Także w tym sądzie rosną zaległości – spośród wszystkich sądów rejonowych w kraju toruński sąd zajmuje pod względem opanowania wpływu spraw dalekie 232. miejsce - czytamy w resortowym opracowaniu.

Prezesi odwołani, nie wszyscy nowi mianowani
Na nowego prezesa Sądu Rejonowego Łódź Śródmieście powołano z dniem 18 stycznia 2017 roku sędziego Krzysztofa Pawła Kurosza. Natomiast z  dniem 17 stycznia 2017 roku funkcję prezesa przestała pełnić sędzia Joanna Anna Szczygielska.

Czytaj:
KRS protestuje przeciwko arbitralnemu odwoływaniu prezesów sądów>>
Prezes „Iustiti”: nie ma w sądach zgody na czystki kadrowe>>

Jak informuje MS, Krzysztof Kurosz jest wykładowcą w Katedrze Prawa Cywilnego na Uniwersytecie Łódzkim, ma tytuł doktora. Specjalizuje się w prawie cywilnym, m.in. z zakresu własności intelektualnej i ochrony dóbr osobistych. Jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie. Należy do Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.

 

Z dniem 17 stycznia 2018 r. minister odwołał także z funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi sędziego Krzysztofa Kacprzaka oraz prezesa Sądu Rejonowego w Toruniu sędziego Andrzeja Kurzycha. Nie podano natomiast informacji o powołaniu ich następców. 

MS zmiany po ocenie pracy sądów
Ogłoszone dziś decyzje kadrowe to kolejne zmiany kadrowe w sądach przeprowadzane przez ministra sprawiedliwości po wejściu w życie uchwalonej w lipcu ubiegłego roku nowelizacji ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Jak mówił w niedawnym wywiadzie dla Lex.pl wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak, każda taka decyzja jest związana z zakończeniem kolejnego etapu przeglądu ewidencji spraw oraz podstawowych wskaźników pracy sądów. - Minister podejmuje wynikające z niego decyzje. A poza tym zbliża się termin dany nam przez ustawodawcę na dokonanie takiej analizy, bo to jest 10 lutego przyszłego roku - mówił wiceszef resortu.
Jak dodał, na podstawie nowej ustawy minister sprawiedliwości ma dokonać oceny funkcjonowania sądów i podjąć stosowne decyzje, korzystając z przepisu przejściowego ustawy. - Traktujemy to jako zadanie do wykonania i je realizujemy. No i rzeczywiście idzie to „pakietami”, jak już zbierze się trochę analiz to decyzje są podejmowane - stwierdził Łukasz Piebiak.

Czytaj: Wiceszef MS: wymiana prezesów sądów będzie kontynuowana>>