W prokuraturach rejonowych ma również być wprowadzona zasada wyznaczania przez szefa stałych dni wokandowych, tak aby były one zsynchronizowane z planem sesji sądu rejonowego.
Takie zmiany do obowiązującego od dstycznia nowego regulaminu prokuratury proponuje minister sprawiedliwości.
Jak mówi cytowana przez Dziennik Gazetę Prawną rzeczniczka MS Patrycja Loose, proponowane zmiany w regulaminie są efektem pracy zespołu powołanego przez prokuratora generalnego w celu opracowania rozwiązań pozwalających na synchronizację wokand sądowych z terminarzami prokuratorów prowadzących daną sprawę. Więcej>>> 

Czytaj: PG przygotowuje nowe przepisy ws. wokand karnych>>>

ID produktu: 40279396 Rok wydania: 2015
  LEX Navigator Postępowanie Karne>>>