Taką zapowiedź przedstawiciele resortu przedstawili podczas zorganizowanej we wtorek konferencji, na której odnosili się do wniosków z konsultacji projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych.

Czytaj: 150 uwag w konsultacjach projektu ws danych osobowych>>

- Nasza aktywność w internecie wiąże się z rezygnacją z prywatności, musimy ważyć korzyści i straty, a z drugiej strony państwo powinno chronić bezpieczeństwo obrotu danych osobowych - powiedziała na konferencji prasowej 24 października br. Anna Streżyńska, minister cyfryzacji
jak podkreślała, świat internetu jest globalny i nie wszędzie ochrona danych jest tak postawiona jak w Europie. Minister Streżyńska zastrzegła, ze ochrona nie jest równomierna, więc światowe serwisy, z których korzystamy, obracają naszymi danymi nie do końca w sposób kontrolowany. RODO, unijne rozporzadzenie dotyczące danych osobowych, które  zacznie obowiązywać w Polsce od 25 maja 2018 r.  temu przeciwdziała.

Zmieniamy 130 ustaw
- Rozporządzenie unijne wprowadza pozytywną rewolucję w ochronie danych osobowych, choć mamy wątpliwości, co do regulacji dotyczących biznesu. W Polsce nadal przedsiębiorcy napotykają na liczne bariery. Ciągle ważymy interesy ludzi w sieci i rozwój biznesu - dodała minister. - Rozporządzenie RODO powoduje, że zmieniamy 130 ustaw, tak by polskie prawo było spójnie.
Obecnie opracowywana jest w MSWiA dyrektywa policyjna. Tworzy ona  "drugą nogę" do naszej ustawy, bo wiąże się ze zmianami ustrojowymi. Najpoważniejszym zainteresowanym jest klient. Organizacje pozarządowe także mają interes w przetwarzaniu danych. To wielkie przedsięwzięcie organizacyjne jeśli idzie o konsultacje ( zapisało się do nich 250 osób ) - zapewnia dr Maciej Kawecki, dyrektor w Ministerstwie Cyfryzacji. Jak podkreślał, reforma ochrony danych osobowych cieszy się dużym zainteresowaniem NGO i biznesu.

Czytaj: RODO – coraz mniej czasu na przygotowanie się do nowych zasad ochrony danych osobowych>>

Ministerstwo Cyfryzacji chce "podkręcić rynek" i jednocześnie nałożyć kaganiec na przedsiębiorców - powiedziała min. Anna Streżyńska - Chcę by była zapewniona ochrona prywatności, ale także szukam zdrowej równowagi z interesami przedsiębiorców - dodała.
- Pierwszy raz z ustawie znalazła się biometria. Z uwag, które do nas spływają, tylko kilkanaście razy były te przepisy kwestionowane. Dlaczego? Bo te regulacje już są stosowane. Biometria to najbardziej pewny sposób identyfikacji - zapewniła minister Streżyńska.

Więcej pieniędzy dla nowego urzędu
Organ kontroli danych osobowych  duże zainteresowanie. Nowy urząd będzie miał zapewnione odrębne finansowanie. Budżet będzie zwiększony dwukrotnie. Ministerstwo chce przede wszystkim  zredukować przewlekłość postępowań. - Nie możemy czekać miesiące na zakończenie postępowań administracyjnych - podkreślił min. Zagórski. Brak infolinii pozwalającej odpowiedzieć na kluczowe pytania - to kolejne problemy, które chcemy załatwić. Organ ma być kadencyjny, nieodwoływalny przez Sejm. Wiceprezesi będą powoływani przez ministrów, aby zapewnić profesionalizm operacyjny.
MC postanowiło pogodzić kilka interesów w sprawie powoływania wieceprezesów nowego urzędu. Dwaj ministrowie będą zgłaszali kandydatów na wiceprezesów nowego urzędu, ale ostateczną decyzję podejmie premier.  - To nie powinno grozić konfliktem interesów. Rozwiązanie będzie zapewniać przepływ informacji - powiedział wiceminister Marek Zagórski.- Naszą intencją jest, aby kadencji obecnej GIODO nie skracać - zapewnił wiceminister.
W pierwszym okresie urząd powinien pełnić rolę edukacyjną, a nie restrykcyjną. Urząd w pierwszej kolejności będzie wydawał rekomendacje, potem upomnienia,  a na końcu - karał - dodał dr Kawecki.
Prezes urzędu będzie nadawał statut tej instytucji.

Pakiet gotowy do końca lutego
Wiceminister Zagórski wskazał, ze skala wyzwań jest wielka, Ministerstwo Cyfryzacji przyjmie nowych pracowników. Rozporządzenie UE wprowadza 20 nowych obszarów regulacyjnych, co jest wyzwaniem dla urzędów i biznesu. - Musimy przygotować ustawy szybko, gdyż obywatele i przedsiębiorcy muszą przygotować się do wprowadzenie nowych przepisów. Chcemy , by do końca lutego pakiet trafił do Sejmu. W kwietniu prezydent powinien mieć gotową ustawę na biurku.

Wynik konsultacji społecznych
Dr Maciej Kawecki, współautor projektu ustawy powiedział, że w czasie konsultacji społecznych wpłynęło tysiąc uwag ze strony przedsiębiorców, izb gospodarczych. Odbiór projektu ustawy jest pozytywny. Np. organizacje społeczne, takie jak Panoptykon oceniły pozytywnie kierunek zmian.

Procedura certyfikacji i prawa dzieci
Kolejnym problemem jest zgoda dziecka na przetwarzanie danych. MC obniżyło wiek dziecka z 16 na 13 lat, które może wyrazić zgodę na przetwarzanie. Certyfikat przyznany na określony czas zapewnia jakość przetwarzania.
Można będzie regulować monitoring wizyjny. Będzie mógł on stosowany w celach bezpieczeństwa pracy. Wyłączenie z tego obszaru kontroli będą szatnie i toalety.
Pojawił się problem przeciwdziałania fake organizacjom, które mogą a przedsiębiorców ( dane w zamian za zaniechanie donosu do organu nadzorczego).
- Najwięcej wątpliwości przedsiębiorców budzi procedura certyfikacji przedsiębiorców. Dlatego, ze we wniosku przedsiębiorca musi ujawnić jak przetwarza dane. Organ uprawniony do karania będzie przyznawał certyfikację. Chcemy przyznać przedsiębiorcom możliwość wyboru organu do przyznania certyfikatu, a zatem prace nad tymi regulacjami trwają - dodał dr  Kawecki.

Czytaj: GIODO: zapowiada się upolitycznienie urzędu chroniącego dane osobowe>>