Jednak ze względu na trudną sytuację budżetową zaproponowano stopniowe podwyższanie tego limitu: w 2010 r. byłoby to jeszcze 20 tys. euro, a w 2011 r. już docelowe 30 tys. euro. Rozwiązanie to ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej podatnikom osiągającym niewielkie obroty, przyczyniając się do redukcji obciążeń administracyjnych. Podatnik, który nie przekroczy limitu obrotu, nie będzie musiał m.in. prowadzić pełnej ewidencji i składać deklaracji dla tego podatku. W konsekwencji przepisy te wpłyną korzystnie na rozwój drobnej wytwórczości.

Zaproponowano również doprecyzowanie przepisów ustawy, na podstawie których minister finansów będzie mógł zwolnić podatnika z obowiązku stosowania kas fiskalnych. Z założeń wyłączono zagadnienia dotyczące odliczania podatku VAT od zakupu paliwa do samochodów.